Badanie opinii mieszkańców - prosimy o wypełnienie ankiety

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łabowa,

zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Związku Gmin Krynicko-Popradzkich, który obejmuje Gminy: Łabowa, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro.
Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez wymienione samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych.
Związek Gmin Krynicko-Popradzkich przygotowuję obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa a gminy będą wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.
Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.
Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.
Prosimy o uważne czytanie pytań.
Uwaga: po kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości cofnięcia.
Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.
Tagi