Roboty drogowe drogi publicznej nr K291611

Informujemy wszystkich użytkowników drogi publicznej nr K291611 Czaczów-Maciejowa-Feleczyn, że w dniu 30 grudnia 2020 roku na odcinku 150 metrów przed parkingiem k. Kościoła od strony drogi powiatowej Maciejowa-Składziste będą przeprowadzone roboty drogowe związane z odwodnieniem drogi
Tagi