Kolejny nauczyciel z awansem zawodowym

W dniu 9 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji egzaminacyjnej powołanej przez Wójta Gminy Łabowa do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Księdza Piotra Michniaka nauczyciela religii Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Komisja egzaminacyjna w składzie Pan Dariusz Różycki - przedstawiciel organu prowadzącego, Pani Agnieszka Mołda - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Pani Magdalena Dobosz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Św. Kingi w Maciejowej, Pani Iwona Dyrek oraz Pan Michał Piotrowski eksperci z listy MEN, stwierdziła, że nauczyciel spełnia niezbędne wymagania do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Gratulujemy !
Tagi

GALERIA