Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej zakończona

W dniu dzisiejszym zostały zakończone roboty termomodernizacji budynku
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wójt Gminy Łabowa wraz z zespołem projektowym i inspektorem nadzoru odebrała teren prowadzonych prac budowlanych od firmy Zakład Remontowo-Budowlany Jakub Klimczak. Mamy nadzieję, że nowy budynek szkoły spodoba się uczniom, a termomodernizacja przyczyni się do oszczędności w eksploatacji budynku.
Wartość całkowita projektu: 694 731,26 zł
Wysokość dofinansowania - 386 311,65 zł
W ramach projektu wykonano:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem.
2. Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego płytami z wełny mineralnej.
3. Wymianę 3 kotłów gazowych oraz grzejników żeliwnych wraz z montażem zaworów termostatycznych i podpionowych oraz montaż liczników ciepła
4. Wymianę bufora cwu oraz montaż wodomierzy
5. Wymianę stolarki okiennej na okna z wbudowanymi nawiewnikami.
6. Modernizację oświetlenia wbudowanego na energooszczędne oświetlenie LED
7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
Tagi

GALERIA