Zmarł Jan Gawęcki Radny Gminy Łabowa

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 8 listopada 2020 roku zmarł wieloletni Radny Gminy Łabowa Ś.P. Jan Gawęcki. Pamięć o nim na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym składają: Przewodnicząca i Radni Gminy Łabowa, Sołtysi Gminy Łabowa, Wójt Gminy Łabowa, Z-ca Wójta, Skarbnik Gminy Łabowa, pracownicy Gminy Łabowa oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych Gminy Łabowa wraz z nauczycielami.
Tagi