Fundusz Sołecki już w Gminie Łabowa !

Fundusz Sołecki już w Gminie Łabowa !
Uchwałą Rady Gminy Łabowa Nr XXII/161/2020 z dnia 16 marca 2020r został utworzony Fundusz Sołecki. Teraz mieszkańcy każdego sołectwa mogą decydować o zadaniach w swoich miejscowościach, które posłużą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa i gminy.
Z inicjatywą mogą wystąpić:
- sołtys
- rada sołecka
- co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców.
Żeby wniosek mógł być realizowany musi uzyskać poparcie większości osób obecnych na zebraniu wiejskim, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w zebraniach wiejskich.
Sołtysi otrzymali już informacje o środkach przeznaczonych na Fundusz Sołecki na 2021 rok. Termin złożenia wniosku do Wójta Gminy Łabowa upływa 30 września 2020r.

Teraz wszystko zależy od Waszych pomysłów, które muszą:
- stanowić zadanie własne gminy
- służyć poprawie warunków życia mieszkańców
- być zgodne ze strategią rozwoju gminy
- być zrealizowane na terenie sołectwa lub wskazanego innego sołectwa gminy
- wartość nie może przekraczać kwoty naliczonej dla sołectwa
Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Wysokość środków przypadających na poszczególne sołectwa:
1. Barnowiec – 21.688,43 zł
2. Czaczów – 40.890,62 zł
3. Kamianna – 22.481,91 zł
4. Kotów – 23.857,27 zł
5. Krzyżówka – 24.650,75 zł
6. Łabowa - 52.898,60 zł
7. Łabowiec – 17.350,74 zł
8. Łosie – 23.698,57 zł
9. Maciejowa – 47.397,15 zł
10. Nowa Wieś - 52.898,60 zł
11. Roztoka Wielka – 33.167,42 zł
12. Składziste – 20.418,86 zł
13. Uhryń – 14.388,42 zł

Masz głos - masz wybór !

Wójt Gminy Łabowa
Marta Słaby

https://sadeczanin.info/wiadomosci/fundusz-solecki-znowu-w-gminie-labowa-mieszkancy-sami-zdecyduja-co-chca-miec?fbclid=IwAR0g19MriUvX0X8bdTWHL8JeUF9ZYIyAffwVGqXfl6F4qWbD5E5l5EUMnLM

Tagi