Medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla par Jubilatów z lat 2018 – 2020

W dniu 03.08.2020r. Państwo Krystyna i Stanisław Baran obchodzili 45-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Pani Wójt Marta Słaby wraz z Kierownikiem OPS Barbarą Bogdańską złożyły jubilatom życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności, a także szczerej wzajemnej miłości, która sprawia że życie jest piękne.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w czerwcu 2021 roku będziemy organizować uroczystość wręczenia Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie dla par Jubilatów z lat 2018 – 2020. Pary małżeńskie, lub w ich imieniu najbliżsi członkowie rodziny mogą składać pisemne wnioski o przyznanie Medalu do Pani Wójt Gminy Łabowa, z podaniem daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa.
Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" Jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego (w jednym związku) przekazywane są do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej przekazuje je zbiorczo z terenu całego województwa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszeń można dokonywać w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego.
Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 8 – 10 miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Ceremonia wręczenia medali odbywa się w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa. Podczas uroczystości przewidziane jest wystąpienie Pani Wójt Gminy, akt dekoracji Jubilatów, wręczenie legitymacji pamiątkowych, życzeń od przewodniczącej Rady Gminy Łabowa oraz kwiatów.
Pary małżeńskie, które będą obchodzić jubileusz 50-cio lecia w roku 2021, mogą składać wnioski o przyznanie Medalu od stycznia 2021 roku.

Tagi