Nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.
Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców dzieci w wieku do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego  i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane będą od 8 lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.
Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:   pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” niania@rops.krakow.pl - skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku oraz załączników pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)   osobiście - w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.  8:00-16:00.
W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomendujemy składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu.
Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2020).
Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać: pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl, dzwoniąc pod nr tel. 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23, kontaktując się przez komunikator Skype: https://ioin.skvpe.com/invite/iwnpSVzD4UH7 lub kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/
Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.rops.krakow.pl — zakładka „Małopolska Niania 2.0” , gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne oraz do śledzenia strony Projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania
Tagi