Świadczenie "Dobry Start" dla ucznia

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2020 r. w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, wnioski o ustalenie uprawnienia do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o świadczenie Dobry Start
Wnioski w formie elektronicznej można wysyłać od 1 lipca 2020 r.
 
Składając wniosek należy mieć przy sobie nr PESEL członków rodziny oraz nr konta bankowego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, facebooku Urzędu Gminy Łabowa lub bezpośrednio uzyskać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr. 5 , w godzinach pracy Ośrodka lub pod nr telefonu (18) 4142481, (18) 4142413.
 
Tagi