Łabowa po raz kolejny kupi sprzęt komputerowy dla najbardziej potrzebujących uczniów

15 maja 2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpocznie kolejny nabór wniosków w ramach projektu Zdalna szkoła+ na zakup laptopów dla uczniów.
Wójt Gminy Łabowa Marta Słaby zamierza złożyć wniosek o zakup sprzętu dla najbardziej potrzebujących.
Nieco inne - większe - będą kwoty dofinansowania. Tym razem Gmina będzie mogły liczyć na wsparcie od 35 do 165 tysięcy złotych. To, jaka kwota trafi na konto zależy od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy i korzystających z gminnego wsparcia.
Zakupiony sprzęt będzie bezpłatnie użyczany, a po powrocie uczniów do szkół sprzęt zostanie zwrócony i będzie wykorzystywany w ramach bieżących potrzeb. O zapotrzebowaniu i decyzji, komu zostanie użyczony komputer zdecydują dyrektorzy, ponieważ to oni znają najlepiej potrzeby swoich uczniów – powiedziała Marta Słaby Wójt Gminy Łabowa.
Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego lub z jednego komputera korzysta większa liczba dzieci, proszeni są o zgłaszanie takiej informacji do dyrektorów szkół najpóźniej do dnia 14 maja 2020 roku. Dyrektorzy szkół oszacują zapotrzebowanie na podstawie, którego gmina złoży wniosek.
Tagi