Komunikat nr 1 Wójta Gminy Łabowa z dnia 25 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Łabowa w nawiązaniu do aktualnej sytuacji oraz zaostrzenia procedur związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że podległe i nadzorowane przez Gminę Łabowa podmioty monitorują stale rozwój sytuacji. Wciąż przybywa osób podlegających kwarantannie, na terenie powiatu są potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów, którzy potrzebują pomocy - numer telefonu 12 392 11 10 działającą od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej udostępnił całodobowy telefon numer 663105767 pod którym osoby starsze, potrzebujące pomocy mogą uzyskać niezbędne informacje. Ponad to informacje można uzyskać dzwoniąc do Ośrodka Pomocy pod numery telefonów 184142481, 184142482, 184142483, 184142484.

Na potrzeby Zarządzania Kryzysowego uruchomiono całodobowy numer telefonu 695198442 pod którym można uzyskać informacji o służbach i podmiotach udzielających pomocy w tych trudnych chwilach. W godzinach pracy Urzędu Gminy można dzwonić pod numery telefonów 182622393, 184142474, 184142473. Kontakt e-mail: gmina@labowa.pl, mf@labowa.pl , jsoltys@labowa.pl

Proszę o zapoznanie się i dostosowanie do nowych zasad wprowadzonych od 25 marca
do 11 kwietnia 2020 roku dotyczących ograniczeń obowiązujących na terenie całego kraju mających na celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa.
Tagi