Uwaga! Przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty za posiadanie psa

Urząd Gminy Łabowa przypomina właścicielom psów, że na podstawie uchwały  nr XLVI/332/14 Rady Gminy Łabowa w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów z dnia 06 listopada 2014 r. na terenie Gminy Łabowa obowiązuje opłata od posiadania psa w wysokości 20 zł rocznie z wyjątkiem:
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa,
- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Opłatę w wysokości 20 zł ponosi się od każdego posiadanego psa.
 
Opłatę należy uiścić bez wezwania w terminie do 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Łabowa lub na konto UG Łabowa – Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu: 33 8811 0006 0032 0310 0101 0203.
Tagi