II Gminny Etap XIX edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

14 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Łabowa w sali narad na parterze budynku z odbędzie się II Gminny Etap XIX edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
Do konkursu zgłosiły się drużyny ze:
  1. Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
  2. Szkoły Podstawowej w Łabowej.
  3. Szkoły Podstawowej w Czaczowie.
Etap gminny ma na celu współzawodnictwo między szkołami w obrębie danej gminy.
Kolejne Etapy to:
  1. etap: parkowy – współzawodnictwo szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego.
  2. etap: wojewódzki – współzawodnictwo pomiędzy szkołami reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe w danym województwie.
Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów.
Tagi