Kontrola pieców domowych w ramach Ekointerwencji

Szanowni mieszkańcy Gminy Łabowa
W dniu 11 lutego 2020 roku przeprowadzone zostały czynności kontrolne w zakresie spalania odpadów w piecach domowych na podstawie informacji otrzymanych z platformy „MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE” – Ekointerwencja – zgłoszenie do kontroli nr 1606 i 1608.
Kontrolę przeprowadzono na terenie 1 posesji w miejscowości Kotów oraz 4 posesji
w miejscowości Łabowa.
Mieszkańcy kontrolowanych posesji zostali pouczeni o zakazie spalania śmieci w piecach domowych.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska art. 379 w związku z art. 334.
Z zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2019r. poz. 701 z póź. zm.) przypomina się wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018.992 z dnia 24.05.2018) art. 191 – „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął kolejną edycję kampanii informacyjno - edukacyjnej, przedstawiającej korzyści z wymiany kotłów węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze. Rezygnując z kotłów węglowych mieszkańcy mogą zyskać: więcej czasu wolnego, lepsze zdrowie, wygodę, obniżyć koszty ogrzewania, ale przede wszystkim mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza.  Celem kampanii jest również informowanie o obowiązującej w Małopolsce tzw. uchwale antysmogowej
Więcej o akcji W Twoim domu mieszka złodziej! https://powietrze.malopolska.pl/zmienpiec/
Tagi