Komunikat dotyczący wprowadzenia stopnia alarmowego Bravo

Informuję, że Prezes Rady Ministrów wprowadził od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59 stopnie alarmowe:
1) na obszarze województwa małopolskiego drugi stopień alarmowy (stopień BRAWO),
2)  na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pierwszy stopień alarmowy
(stopień ALFA),
3) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszy stopień alarmowy CPR
(stopień ALFA-CPR).
W związku z powyższym proszę o realizację zadań zgodnie z obowiązującymi stopniami alarmowymi przez wszystkie do tego zobowiązane podmioty.
Zobowiązuję do wzmożonej czujności. Proszę o zwrócenie uwagi na parkujące pojazdy, pozostawione bez opieki przedmioty. Monitorować obiekty i miejsca użyteczności publicznej.
Zabezpieczyć systemy teleinformatyczne.
O sytuacjach negatywnych mających wpływ na bezpieczeństwo informować niezwłocznie Policję.
Tagi