Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez Gminę Łabowa

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez Gminę Łabowa , zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 545 z późn. zm.) Wójt Gminy Łabowa  informuję, że w celu poprawy efektywności energetycznej w obiektach wchodzących w skład zasobu gminnego, w 2019 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wnioski o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Maciejowej oraz budynku Urzędu Gminy Łabowa polegającej m.in. na:
1) Ociepleniu ścian zewnętrznych murowanych kondygnacji nadziemnej;
2) Ociepleniu stropu pod nieogrzewanym strychem wełną mineralną;
3) Wymianie stolarki okiennej  drewnianej na stolarkę PCV;
4) Montażu ciepłomierzy;
5) Modernizacji oświetlenia wbudowanego na energooszczędne świetlówki LED;
6) Zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej;
7) Wymianie 3 kotłów gazowych oraz grzejników żeliwnych wraz z montażem zaworów termostatycznych i podpionowych .

 

Tagi