Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów Gminy Łabowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów Gminy Łabowa na lata 2020 do 2029 tj. lasów wsi: Łabowa, Czaczów, Uhryń, Kotów, Kamianna, Barnowiec
Tagi