Informacja do publicznej wiadomości

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 25.09.2019 r. decyzji Nr 107/8/2019 znak: WlXl. 7840.14.10.2019.EJ o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Łosiańskim /Łosie/ w miejscowości Nowa Wieś w km 88+866 drogi krajowej nr 75.

Tagi