Podziękowania za terminową płatność podatków

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łabowa,
 
Chcielibyśmy pogratulować i podziękować mieszkańcom trzech sołectw, którzy na dzień 22 października zapłacili wszystkie podatki, których termin płatności upływał w dniu 15 września 2019 roku tj. Czaczów, Kotów i Łosie. Dzięki terminowym wpłatom podatków gmina może realizować zadania bieżące i inwestycyjne takie jak m.in. remonty dróg, utrzymanie budynków oświatowych,  modernizacja boiska sportowego, kanalizacja wsi Nowa Wieś, zakup budynku dla OSP Kamianna, dofinansowanie budowy chodników w ciągu drogi powiatowej Łabowa- Łabowiec.
Poniżej przedstawiamy raport o stanie zaległości na dzień 22 października 2019r. przedstawiający aktualne zaległości w podatkach w poszczególnych sołectwach.
Raport o stanie zaległości na dzień 22.10.2019
Przypominamy również, że termin płatności czwartej raty podatków upływa 15 listopada 2019 roku.
Tagi