Informacja o opracowywaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Maciejowa

Uprzejmie informujemy, że Gmina Łabowa zleciła opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Maciejowa. Przedstawiciele Pracowni Projektowej Kan Eko z Gorlic będą pozyskiwać zgody właścicieli nieruchomości na przebieg projektowanej sieci.

Tagi