Dyżur Radnego Powiatu Nowosądeckiego

Informujemy, że Pan Ryszard Paradowski Radny Powiatu Nowosądeckiego pełni dyżur w Urzędzie Gminy Łabowa w każdy poniedziałek od godz. 16:00-17:00.

Tagi