Obiad jednodaniowy w szkole za darmo

Blisko 100 uczniów z terenu gminy Łabowa ubiega się o możliwości skorzystania darmowego posiłku w szkole, jak wynika z analizy złożonych wniosków w miesiącu sierpniu lista nadal jest otwarta. Dożywiane w szkołach to efekt realizowanego od wielu lat rządowego programu najpierw „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” a obecnie realizowany jest rządowy program „ Posiłek w szkole i domu” na jego podstawie można ubiegać się o możliwości skorzystania z darmowego posiłku pod warunkiem ze dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł . Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej. Z darmowego posiłku jak do tej pory skorzystało 49 rodzin z naszej gminy, którzy zwrócili się z wnioskiem o udzielenie tej formy pomocy. Wnioski dotyczyły głównie uczniów szkół podstawowych i przedszkoli „klasa 0” . Od wielu lat uczniowie z naszej gminy otrzymują gorący posiłek. Koszty dożywiania uczniów są w 80% pokrywane z budżetu państwa a 20% to środki własne gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, który realizuje to zadanie na podpisana umowę z firma cateringową na mocy której realizuje płatności za posiłki zgodnie z liczbą uczniów korzystających z posiłku . Bywały lata że z darmowych posiłków korzystało blisko 390 uczniów.
Tagi