Stypendium szkolne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej uprzejmie informuje, że od 01 września do 15 września 2019 roku w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Składając wniosek należy mieć przy sobie nr Pesel członków rodziny oraz nr konta bankowego, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc sierpień bieżącego roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy, pod nr Tel. 18 414-19-24, 18 414-19-12, 18 414-19-13 lub bezpośrednio uzyskać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 2 i nr 5, w godzinach pracy Ośrodka.
Tagi