Ogłoszenie

Informacje dot. ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń dobry start (300+) do wniosków złożonych w dniach od 1 do 5 sierpnia 2019 r. Są do odbioru w pokoju nr 2 w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej.

Z upoważnienia Wójta Gminy Łabowa
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Barbara Bogdańska
Tagi