Konsultacje społeczne - aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

W związku z planowaną korektą sposobów realizacji oraz kwot planowanego wsparcia, zaistniała konieczność aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.
Biorąc powyższe pod uwagę i działając zgodnie z wymogami w tym zakresie, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych.

Tym samym Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego zaprasza do zgłaszania uwag i wniosków za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 2 lipca 2019 roku na adres: biuro@perlybeskidu.pl

Proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, są również udostępnione do wglądu w Biurze LGD. 

Ponadto zapraszamy na spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian w LSR, społeczność lokalną z gmin: Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro.
Spotklanie konsultacyjne w Łabowej - 2 lipca 2019 - 9:30-10:30 - Sala narad
Tagi