Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

Starosta Nowosądecki zawiadamia, że w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami, studni oraz szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr 2118 położonej w obrębie ewidencyjnym  Krzyżówka gm. Łabowa otrzymał raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Pełna treść obwieszczenia

Tagi