Akcja przeciw pijanym kierowcom

Gmina Łabowa czynnie włącza się w akcję edukacyjną, która ma celu uświadomienie kierowcom, jakie zagrożenia niesie ze sobą wsiadanie za kierownicę po wypiciu alkoholu. W ramach ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” w dniu 12 czerwca 2019 roku wspólnie z Policją (Posterunek Policji w Nawojowej) sprawdzano trzeźwość kierowców oraz  wręczano ulotki edukacyjne.

Organizatorami akcji związanych z kampanią „Przeciw pijanym kierowcom” jest Pani  Wójt Gminy Łabowa Marta Słaby, Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Barbara Bogdańska oraz  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Łabowej.
Tagi