Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Wójt Gminy Łabowa uprzejmie informuję o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od  13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy tj od 18 maja 2019 r. do 17 maja 2020 r.
Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych (netto)
Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:
I grupa:
 
II grupa:
 
1.wszyscy odbiorcy usług
2.stała opłata abonamentowa
3,83 zł/ m3
3,83 zł/ m3
2,64 zł / m-c
2,64 zł m-c
Za ścieki wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania
I grupa:
 
II grupa:
1.wszyscy odbiorcy usług
2.stała opłata abonamentowa
5,16 zł / m 3
11,37 zł m 3
6,20 zł /m 3
6,20 zł m 3
Tagi