W Łabowej podyskutują nad bezpieczeństwem mieszkańców

7 maja w Łabowej w budynku nr 171, w którym siedzibę ma Ochotnicza Straż Pożarna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej odbędzie się konferencja poprzedzająca powołanie Honorowego Komitetu Obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Łabowa pod nazwą: „Współpraca podmiotów w lokalnym systemie ratowniczym gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców regionu”

Konferencja ma na celu wymianę poglądów przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców uczestniczących w procesie tworzenia bezpiecznych warunków życia społecznego oraz diagnozę kluczowych zagrożeń i modeli współpracy instytucjonalnej podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo społeczności lokalnych.

Najstarsza funkcjonująca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabowej w roku 2020 będzie obchodzić 100 lat swojej działalności. Mam nadzieję, że konferencja zacieśni współpracę oraz zwróci uwagę na problemy małych społeczności w szeroko pojętnym bezpieczeństwie regionu – powiedziała Marta Słaby Wójt Gminy Łabowa

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki, Marta Słaby – Wójt Gminy Łabowa
Tagi