Zatrudnimy nauczycieli do realizacji zajęć w ramach projektu pn. „Małopolskie talenty – zdobyte umiejętności drogą do przyszłości I II etap edukacyjny – Gmina

Gmina Łabowa zatrudni nauczycieli do realizacji zajęć w ramach projektu  pn. „Małopolskie talenty – zdobyte umiejętności drogą do przyszłości I II etap edukacyjny – Gmina Łabowa”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ. B Koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych.
Potrzebujemy  nauczycieli do realizacji następujących zajęć:
  1. Język angielski
  2. Matematyka
  3. TIK ( informatyka)
  4. Zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych – zajęcia z umiejętności uczenia się orazzajęcia z umiejętności rozwiązywania problemów
Projekt będzie realizowany w dwóch placówkach: Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej oraz Szkole Podstawowej i m. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2022r.
Ponadto w ramach projektu nauczyciele zostaną skierowani na szkolenia.
Zainteresowani proszeni są o kontakt:
Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej, 33-336 Łabowa 38
tel. (18) 475-13-98     lub  tel. (18) 414 -19-11
 
Zapraszamy
 
Kierownik  GZOJ
/-/
Monika Mirek
Tagi