Spotkanie w ramach Senior+

W dniu 4 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu socjalnego pt. „Senior+- pomoc i wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej” dofinansowanego z środków Wojewody Małopolskiego. W spotkaniu udział wzięła Pani Marta Słaby Wójt Gminy Łabowa, Pani Barbara Bogdańska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach wspólnych spotkań z seniorami odbędą się spotkania m.in. z radcą prawnym, psychologiem, dietetykiem. Zorganizowane zostaną także zajęcia plastyczne, z rękodzieła, gimnastyka zdrowego kręgosłupa, zajęcia z regionu Gminy Łabowa, spotkanie z podróżnikiem. Ponadto atrakcjami integracji między uczestnikami będzie pielgrzymka, wycieczka, wspólne wyjście do kina, itp. Spotkania mają charakter integracyjny oraz mają być zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Tagi

GALERIA