Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W dniach 27-29 marca pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej po raz kolejny wydawali żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą objęto 151 rodzin, czyli 519 osób.
Tagi

GALERIA