Nabór do projektu „Senior + - pomoc i wsparcie dla osób w wieku 60 + oraz wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej informuje o naborze do projektu socjalnego dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego pt. „Senior + - pomoc i wsparcie dla osób w wieku 60 + oraz wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej”.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie mogą zgłaszać się do dnia 31 marca 2019 r. w godzinach pracy Ośrodka, pokój nr 2, nr 6 lub nr 8. Liczy się kolejność zgłoszeń, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.
 
Z upoważnienia Wójta Gminy Łabowa
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Barbara Bogdańska
Tagi