Prośba do rolników i pszczelarzy

W związku z pismem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwracam się do rolników i pszczelarzy o udzielenie informacji na temat:

1. oczekiwań rolników względem pszczelarzy,
2. oczekiwań pszczelarzy względem rolników,
3. działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowej pomiędzy tymi wzajemnie  uzupełniającymi się grupami  rolników.

Mając powyższe na uwadze proszę rolników i pszczelarzy o wnioski i sugestie w przedstawionej sprawie w terminie do dnia 8 marca 2019r.

Wnioski można składać droga e-mail na adres grnina@labowa.pl lub wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Łabowa.

                                                                                                 Wójt Gminy Łabowa

                                                                                                      (-) Marta Słaby

 

Tagi