Projekt: " Szybki powrót na rynek pracy - wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu nowosądeckiego"

 

Opis założeń projektu

Tagi