Ogłoszenie o udostępnieniu spisu wyborców

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Łabowa informuje, że został sporządzony i jest udostępniony do wglądu spis wyborców okręgu wyborczego nr 3 dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 roku.

Spis udostępniany jest do wglądu w Urzędzie Gminy Łabowa pok. nr 4 w terminie od dnia 2 do 11 stycznia 2019 roku, w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                                                                                /-/
                                                                                                                                            Marta Słaby

 

Tagi