Fundacja Collegium Progressus zaprasza do udziału w bezpłatnych projektach

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Collegium Progressus od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r. na terenie powiatu nowosądeckiego,  limanowskiego, gorlickiego oraz Miasta Nowy Sącz realizuje projekty pn.: „Będę pracować edycja 2” oraz „Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego”. Projekty te są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.
 
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Aby dowiedzieć się więcej o realizowanych przez nas formach wsparcia zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się 18 grudnia.
 
Pliki do pobrania:
 
 
Tagi