Informacje o programie operacyjnym pomoc żywnościowa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
informuje, że od 17 września 2018 roku do 28 września 2018 roku
można się zgłaszać do tut. Ośrodka po skierowania do otrzymania
pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jednocześnie informuje,
że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane skierowania osób i rodzin,
które nie skorzystały jeszcze z tej formy pomocy.
O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz
kryterium dochodowe (tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł.
dla osoby w rodzinie /dochód netto za sierpień 2018 roku/). Niezbędnych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka:
pokój nr. 6 i 8.

                                                                                   Barbara Bogdańska
                                                                                                 (-)
                                                                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Tagi