Informacja na temat przyjmowania wniosków na dożywianie dzieci w szkole na rok 2018/2019

 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej uprzejmie informuje,
że  od 1 sierpnia 2018 roku do 30 sierpnia 2018 roku przyjmowane
są wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2018/2019.
             
Do wniosku  należy  dołączyć następujące dokumenty:

1. Dowód osobisty
2. Nakaz płatniczy za 2018 rok
3. Decyzja z ZUS-u lub KRUS-u o waloryzacji rent i emerytur z marca 2018 roku
4. Orzeczenie z Komisji odnośnie grupy inwalidzkiej
5. Odcinek z renty lub emerytury z  lipca  2018 r.
6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach  netto za m-c  lipiec 2018 r.
7. Opłacone rachunki za miesiąc  lipiec 2018 r.  

 Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej w Łabowej w godzinach   pracy Ośrodka.
                                                            Z upoważnienia Wójta Gminy Łabowa
                                                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
                                                                           (-) Barbara Bogdańska

Tagi