Informacja dotycząca świadczeń wychowawczych,rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, Dobry start

INFORMACJA 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2018 r. w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - Program „Rodzina 500+”, wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, wnioski o ustalenie uprawnienia do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019 oraz wnioski o świadczenie „Dobry Start”.

Wnioski w formie elektronicznej można wysyłać od 1 lipca 2018 r.
Składając wniosek należy mieć przy sobie nr Pesel członków rodziny oraz nr konta bankowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy lub bezpośrednio uzyskać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 2 i nr 5, w godzinach pracy Ośrodka.

 

 

Z upoważnienia Wójta

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) Barbara Bogdańska

 

 

 

 

 

 

Tagi