Przejdź do stopki

Informacja o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Treść

     Informacja o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji
   

Zapraszam do zgłaszania kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie  z Uchwałą nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu
Nabór będzie prowadzony od dnia  7 czerwca 2017r do dnia 13 czerwca 2017r.
Zachęcamy do wzięcia udziału w zgłaszaniu kandydatur.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej Deklaracji w Urzędzie Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38 pokój nr 15.
Deklaracja dostępna
 -  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łabowa;
 -  na stronie internetowej Gminy Łabowa  (zakładka aktualności);
   -  w Urzędzie Gminy Łabowa, 33-336 ŁABOWA 38, pok.18.
Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień jest Pan Krzysztof Setlak- Sekretarz Gminy, w godzinach pracy urzędu.
Po  zakończeniu rekrutacji, informacja o powołanych członkach Komitetu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.


Załącznik: Deklaracja zgłoszenia kandydatury

                                                                                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                                                                                                        /-/
                                                                                                                                                            Marek Janczak