Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Łabowa, dnia 25 stycznia 2017 r.

                   Na podstawie art. 13a ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póżn.zm.)    informuje, że w roku finansowym 2017 Gmina Łabowa planuje przeprowadzić n/w postepowania o udzielenie zamówień wg procedur  wynikających z ustawy PZP

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH                                         NA  ROK 2017

           

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywana procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

[zł]

Przewidywany

termin wszczęcia postępowania

1.

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie  Gminy Łabowa                  i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

142 000

 

Czerwiec-lipiec

2.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości w roku 2018

 

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

300 000

 

Wrzesień-październik

3.

 

Zimowe utrzymanie dróg sezon 2017/2018

Usługa

Przetarg nieograniczony

178 000

Październik

 

 

 

Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                         /-/

Marek Janczak

 

Tagi