Likwidacja barszczu Sosnowskiego

Wójt Gminy Łabowa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17.04.2019 r. gmina Łabowa uzyskała dotację w wysokości  do 90% kosztów kwalifikowanych na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Łabowa” Przedmiotowym programem zostały objęte zinwentaryzowane stanowiska występowania tej niebezpiecznej i toksycznej rośliny.
W okresie od 9 czerwca do 27 września zostaną podjęte trzy zabiegi ręcznego, chemicznego i mechanicznego niszczenia roślin barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Łabowa z zastosowaniem odpowiednich preparatów chemicznych, materiałów oraz środków. Jednocześnie przypomina się mieszkańcom gminy, iż roślina ta jest objęta zakazem rozmnażania, hodowli i sprzedaży na terenie Polski.