PROJEKT SOCJALNY W RAMACH DOFINANSOWANIA ROZWOJU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ WOJEWODĘ MAŁOPOLSKIEGO PT. "SENIOR  - POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB W WIEKU 60+ ORAZ WZMOCNIENIE ICH AKTYWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ"

PROJEKT SOCJALNY SENIOR +

„Senior + - pomoc i wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej”

Projekt socjalny pt. „Senior + - pomoc i wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej” jest dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego. W ramach projektu zorganizowano grupę wsparcia dla osób 60+.

Zajęcia dla w/w grupy będą organizowane z zakresu psychologii, porad prawnych, zajęć plastycznych, zajęć z rękodzieł, zajęć z dietetykiem oraz z zakresu obyczajów, kultury, architektury, historii regionu Gminy Łabowa. Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostanie spotkanie z podróżnikiem, które będzie zorganizowane  w formie prelekcji dot. wybranego państwa, osoba prowadząca zajęcia będzie przestawiała w formie prelekcji oraz pokazywania slajdów kulturę danego kraju, formy spędzania wolnego czasu osób zamieszkujących w danym kraju, religijność, regionalne potrawy danego kraju, itp. Dodatkowymi atrakcjami będą wyjazdy do kina, wycieczka krajoznawcza oraz wyjazd do sanktuarium wraz z zwiedzaniem zabytków. Zorganizowana zostanie również gimnastyka zdrowego kręgosłupa dla osób starszych, w tym Nordic walking oraz zajęcia ruchowo- relaksacyjne. Psycholog będzie prowadził z grupą zajęcia z zakresu m. in. ćwiczenia radzenia sobie z problemami, ze stresem, z poczuciem samotności, obniżenia poczucia nastroju, własnej wartości, itp., a także zajęcia z zakresu integracji społecznej, wzmacniania więzi międzypokoleniowych, relacji z członkami rodziny, radzenia sobie w pokonywaniu barier, podnoszeniu poczucia własnej wartości, zajęcia z akceptacji własnych problemów, tj. niepełnosprawność, schorzenia wieku starczego oraz zajęcia związane z tematyką sposobów radzenia sobie w sytuacji przemocy domowej, itp. Radca prawny będzie udzielał informacji dot. porad prawnych z zakresu m.in. przestrzeganie przed grożącymi niebezpieczeństwami związanymi np. z wyłudzeniami, itp. Uczestnicy grupy będą brali udział w zajęciach plastycznych (np. bibułkarstwo, decupage, wykonywanie ozdób dekoracyjnych, malowanie na szkle, ozdabianie wazonów, szklanek, itp.), zajęciach z rękodzieła np. haft, szydełkowanie np. robienie ozdób świątecznych, serwetek. Dietetyk poprowadzi dla osób biorących udział w projekcie cykl zajęć warsztatowych oraz prelekcję z zakresu zdrowego odżywiania się, itp. W ramach projektu zorganizowane zostaną także warsztaty dot. regionu Gminy Łabowa, zajęcia będą odbywały się w formie m.in. prelekcji dot. historii Gminy Łabowa, atrakcyjnych miejsc znajdujących się na terenie Gminy Łabowa, szlaków turystycznych, rowerowych, itp.; pogadanki; fotorelacji członków rodziny dot. zabytków, miejsc wartych do zobaczenia na terenie Gminy Łabowa; pokazy slajdów, itp. W ramach warsztatów tworzone będzie drzewo genealogiczne poszczególnych członków rodziny pt. „Gmina Łabowa - moja rodzina, moje korzenie, mój Region”, itp.

Instytucją odpowiedzialną za projekt będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej.

 

 

         

GALERIA