Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 2 września 2019 r.

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 2 września 2019 r.

Poniedziałek, 2 września 2019

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 10:00 dnia 02.09.2019 r. do godz. 18:00 dnia 02.09.2019 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad. Prawdopodobieństwo: 80 % S

Pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP

Pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP

Piątek, 30 sierpnia 2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 141 z dnia 27.08.2019 zostaje wprowadzony pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP, który obowiązuje na terenie całej Polski od dnia 28.08.2019 od godziny 00.01 i zostanie utrzymany do dnia 03.09.2019 do godziny 23.59. Mieszkańców prosi się o zachowanie

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 1 - 2 lipca 2019 r.

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 1 - 2 lipca 2019 r.

Poniedziałek, 1 lipca 2019

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 17:00 dnia 01.07.2019 r. do godz. 05:00 dnia 02.07.2019 r. prognozuje się wystapienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami wystąpi duży grad, istnieje ró

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 21-22 czerwca 2019 r.

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 21-22 czerwca 2019 r.

Piątek, 21 czerwca 2019

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 10:00 dnia 21.06.2019 r. do godz. 03:00 dnia 22.06.2019 r. prognozuje się wystapienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Prawdopodobień

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 14 czerwca 2019 r.

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 14 czerwca 2019 r.

Piątek, 14 czerwca 2019

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 14:00 dnia 14.06.2019 r. do godz. 22:00 dnia 14.06.2019 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Prawdopodobie

Bezpieczne wakacje nad wodą

Bezpieczne wakacje nad wodą

Czwartek, 6 czerwca 2019

W nawiązaniu do konferencji z 7 maja 2019 roku pn. “Współpraca podmiotów w lokalnym systemie ratowniczym gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców regionu” w celu realizacji zaplanowanych działań w dniu 5 czerwca 2019 roku przeprowadzono wspólnie z Wodnym Oc

Pogotowie przeciwpowodziowe

Pogotowie przeciwpowodziowe

Czwartek, 23 maja 2019

Wójt Gminy Łabowa w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Kamienicy Nawojowskiej o godz. 3:15 dnia 23.05.2019 roku wprowadziła na terenie Gminy Łabowa pogotowie przeciwpowodziowe. O sytuacjach niebezpiecznych proszę informować Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pod

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 22-23 maja 2019 r.

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 22-23 maja 2019 r.

Środa, 22 maja 2019

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 10:00 dnia 22.05.2019 r. do godz. 18:00 dnia 23.05.2019 r. prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżen

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 21-22 maja 2019 r.

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 21-22 maja 2019 r.

Wtorek, 21 maja 2019

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 13:00 dnia 21.05.2019 r. do godz. 10:00 dnia 22.05.2019 r. prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów za okres ważności ostrzeżenia mie

Ostrzeżenia Meteorologiczne

Ostrzeżenia Meteorologiczne

Wtorek, 30 kwietnia 2019

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godziny 20:00 dnia 29.04.2019 r. do godz. 20:00 dnia 30.04.2019 r. prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - mi

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Piątek, 19 kwietnia 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 19.04.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM1

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 15.04.2019 od godz. 0 do 24   Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Wtorek, 26 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 26.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Poniedziałek, 25 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 25.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Środa, 20 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 20.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 ora

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Wtorek, 19 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 19.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Poniedziałek, 18 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 18.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności: ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza. Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń. Działania ograniczające emisję zanieczyszczeń Apeluje się do mieszkańców obszaru o: w przypadku osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np. elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%), zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie ze wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Poniedziałek, 11 lutego 2019

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego" na lata 2019 — 2020. Obecnie realizowany jest projek

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Piątek, 8 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 08.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz