Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 22-23 maja 2019 r.

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 22-23 maja 2019 r.

Środa, 22 maja 2019

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 10:00 dnia 22.05.2019 r. do godz. 18:00 dnia 23.05.2019 r. prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżen

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 21-22 maja 2019 r.

Ostrzeżenia Meteorologiczne na dzień 21-22 maja 2019 r.

Wtorek, 21 maja 2019

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 13:00 dnia 21.05.2019 r. do godz. 10:00 dnia 22.05.2019 r. prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów za okres ważności ostrzeżenia mie

Ostrzeżenia Meteorologiczne

Ostrzeżenia Meteorologiczne

Wtorek, 30 kwietnia 2019

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godziny 20:00 dnia 29.04.2019 r. do godz. 20:00 dnia 30.04.2019 r. prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - mi

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Piątek, 19 kwietnia 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 19.04.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM1

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 15.04.2019 od godz. 0 do 24   Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Wtorek, 26 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 26.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Poniedziałek, 25 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 25.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Środa, 20 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 20.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 ora

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Wtorek, 19 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 19.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Poniedziałek, 18 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 18.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności: ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza. Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń. Działania ograniczające emisję zanieczyszczeń Apeluje się do mieszkańców obszaru o: w przypadku osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np. elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%), zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie ze wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Poniedziałek, 11 lutego 2019

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego" na lata 2019 — 2020. Obecnie realizowany jest projek

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Piątek, 8 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 08.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Informacja na temat prowadzonych treningów w systemie SWA

Piątek, 9 listopada 2018

W nawiązaniu do pisma starosty powiatu nowosądeckiego Wójt Gminy Łabowa informuje, że w dniach 14, 15, 16 listopada 2018 roku w ramach prowadzonych ćwiczeń mogą zostać uruchomione syreny alarmowe znajdujące się na budynkach remiz strażacich na terenie Gminy Łabowa.

Kampania edukacyjna " Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"

Wtorek, 6 listopada 2018

Aby przeczytac informację kliknij poniższy link: Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!