Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Poniedziałek, 11 lutego 2019

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego" na lata 2019 — 2020. Obecnie realizowany jest projek

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Piątek, 8 lutego 2019

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 08.02.2019 od godz. 0 do 24 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Informacja na temat prowadzonych treningów w systemie SWA

Piątek, 9 listopada 2018

W nawiązaniu do pisma starosty powiatu nowosądeckiego Wójt Gminy Łabowa informuje, że w dniach 14, 15, 16 listopada 2018 roku w ramach prowadzonych ćwiczeń mogą zostać uruchomione syreny alarmowe znajdujące się na budynkach remiz strażacich na terenie Gminy Łabowa.

Kampania edukacyjna " Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"

Wtorek, 6 listopada 2018

Aby przeczytac informację kliknij poniższy link: Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 27.03.2018 od godz. 0 do 24 - zanieczyszczenie powietrza

Wtorek, 27 marca 2018

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 27.03.2018 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 or

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski południowo-wschodniej

Środa, 21 marca 2018

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 21.03.2018 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski południowo-wschodniej

Poniedziałek, 5 marca 2018

    Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 05.03.2018 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II s

Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Poniedziałek, 19 lutego 2018

Aby przeczytać komunikat kliknij poniższy link: Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla małopolski południowo - wschodniej

Piątek, 17 listopada 2017

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 17.11.2017 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Informacja dotycząca kalendarza polowań

Czwartek, 12 października 2017

Nawiazujac do kalendarza polowań zbiorowych Kół Łowieckich 2017/2018 zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Łabowa oraz osób przebywających na  Naszym terenie o zachowanie ostrożności będąc w obrębie łowisk w dniach zaplanowanych polowań. Kalendarz polowań ko