Zespół ds. Finansowych i Budżetu

 

Zespół ds. Finansowych 

 

I piętro pokój numer 11

 Lucyna Fiut- skarbnik gminny     Tel. 18 414 19 37       skarbnik@labowa.pl

 

I piętro pokój numer 12

   Halina Kościsz- inspektor                          Tel. 18 414 19 37       hk@labowa.pl

   Bożena Iwańska-inspektor                       Tel. 18 414 19 45       bi@labowa.pl


I piętro pokój numer 13

 
Irena Szkaradek      Tel. 18 414 19 39 iszkaradek@labowa.pl
 
  •       Sprawy płacowe Urzędu,

 

 
Iwona Kowalska- podinspektor       Tel. 18 414 19 39                 e-mail    ik@labowa.pl
  •       Zaświadczenie o stanie majątkowym,
  •       Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego,
  •       Podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od posiadanych psów.
     
                      Druki do pobrania:
 
                -  Osoby prawne:
 
 
 -  Osoby fizyczne
 

 

Karolina Winkler - Przewoźnik - Podinspektor     e-mail: kw@labowa.pl
 
Magdalena Sarata - Podinspektor                e-mail: ms@labowa.pl 
  •       Podatek od środków transportu,
  •       Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach.
Druki do pobrania:
->      Deklaracja na podatek od środków transportowych
-PDF                            DT-1    ,   DT-1/A