Zarządzanie Kryzysowe i Fundusze Zewnętrzne

Parter pokój numer 7       

Joanna Sołtys - podinspektor      Tel. 18 414 24 73 e-mail jsoltys@labowa.pl
Tomasz Lach - pomoc administracyjna  Tel. 18 414 24 74 e-mail tlach@labowa.pl
 
Numery alarmowe
W godzinach pracy urzędu 18 262 23 93
Po godzinie 15:30 oraz w weekendy 18 414 24 77
W sprawach - Bezdomne zwierzęta, awarie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, lokalne podtopienia w wyniku intensywnych opadów deszczu oraz inne zdarzenia.
Realizacja spraw wojskowych, obronnych i obrony cywilnej wynikającej z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji jawnych
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
Realizacja spraw wynikających z ustawy o klęskach żywiołowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego