Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 

Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania
Kryzysowego
 i Bezpieczeństwa
 
Parter pokój numer 7       

 
    Mariusz Fiut- inspektor       Tel. i fax 18 414 19 42          e-mail mf@labowa.pl
 
  • Realizacja spraw wojskowych, obronnych i obrony cywilnej wynikającej z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  • Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji jawnych
  • Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
  • Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
  • Realizacja spraw wynikających z ustawy o klęskach żywiołowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
  • Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego