Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Parter pokój numer 7       

Mariusz Fiut- inspektor       Tel. 18 414 24 74 i fax 18 414 24 73          e-mail mf@labowa.pl
Realizacja spraw wojskowych, obronnych i obrony cywilnej wynikającej z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji jawnych
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
Realizacja spraw wynikających z ustawy o klęskach żywiołowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego