Referat Zarządzania Kryzysowego i Funduszy Zewnętrznych

Parter pokój numer 7       

Joanna Sołtys - Kierownik Referatu       Tel. 18 414 24 73 e-mail jsoltys@labowa.pl
Tomasz Lach - pomoc administracyjna  Tel. 18 414 24 74 e-mail tlach@labowa.pl
 
Realizacja spraw wojskowych, obronnych i obrony cywilnej wynikającej z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji jawnych
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
Realizacja spraw wynikających z ustawy o klęskach żywiołowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego