Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa na okres 3 lat

Treść decyzji


Uchwała Nr XXXV/260/2013 Rady Gminy Łabowa w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa na okres od 09 lutego 2014 r. do 08 lutego 2015 r.

Do pobrania


Uchwała Nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Łabowa w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa na okres od 09 lutego 2013 r. do 08 lutego 2014 r.

Do pobrania