Rzeczypospolita internetowa

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej otrzymało grant w II Edycji Programu Grantowego Rzeczpospolita Internetowa i będzie od 1 października 2007 roku realizować projekt „Spróbuj, komputer nie gryzie”. Spośród 342 projektów w Polsce wyłoniono 100 finalistów, którzy swoje pomysły będą realizować w gminach wiejskich. Program Rzeczpospolita Internetowa ma na celu wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnej edukacji, Program został wypracowany wspólnie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), największej agendy ONZ. Ważnym elementem każdego ze zgłaszanych projektów jest wykorzystanie Internetu. Projekt Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej (TMZŁ) pod nazwą „Spróbuj, komputer nie gryzie” zakłada stworzenie Centrum Informacji Lokalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej, w którym będzie można skorzystać z darmowego dostępu do Internetu. W CIL będą znajdować się stanowiska z 6 komputerami otrzymanymi bezpłatnie od Rzeczpospolitej Internetowej. TMZŁ będzie organizować atrakcyjne kursy dla młodzieży i dorosłych w zakresie podstawowej obsługi komputera, korzystania z Internetu, obsługi programu WORD, programów graficznych, tworzenia stron www, obsługi aparatu cyfrowego, tworzenia prezentacji multimedialnych. Będzie stworzona również strona www promująca projekt.TMZŁ otrzyma pakiet wstępny w postaci aparatu cyfrowego i rzutnika multimedialnego oraz 14 900 zł na realizację projektu. Nagrodzony projekt został opracowany przez członków TMZŁ w składzie: Jerzy i Lidia Chronowscy, Anna Chronowska, Celina Cempa. Kierownikiem projektu jest pan Jerzy Chronowski, wiceprezes TMZŁ. TMZŁ przy realizacji projektu będzie współpracować z takimi instytucjami z terenu gminy: Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkolno-Gimnazjalny. Już dzisiaj zapraszamy chętnych do udziału w kursach, bo ... komputer nie gryzie!! I ty możesz spróbować swych sił w opanowaniu podstawowych technik komunikacji współczesnego świata! Szczegóły o Programie Rzeczpospolita Internetowa znajdują sią na stronie www.fundacjagrupytp.pl

                                                                                                         Celina Cempa Prezes TMZŁ